ÖNCÜ Grup’un diğer bir faaliyet alanı da PVC yer döşemesi üretimidir. Bu alandaki makine yatırımı günümüzün en son teknolojilerini kullanarak, konut ve işyerleri dâhil her tür zemin kaplamasını en yüksek kalitede üretebilecek özelliktedir.